Așa ne schimbă Dumnezeu, când noi căutăm să asimilăm, să asumăm în viața noastră și să ne împărtășim de lumina dumnezeiască! Devenim făpturi noi, cu o mentalitate nouă, cu simțiri și o inimă duhovnicească nouă, toate acestea pregătite să-L propovăduiască pe Hristos și să mărturisească iubirea față de Cel răstignit și înviat – așa cum L-au mărturisit cei doi apostoli ai lui Hristos. În felul acesta se poate tâlcui privirea lor larg deschisă, ochii lor parcă într-o uimire permanentă – pentru că ei au primit în trupurile lor slava dumnezeiască.
Așa cum noi primim în ochiul nostru, prin retină, lumina, și o prelucrăm, iar această prelucrare a luminii transmite un impuls înspre creier, iar noi vedem lumina, la fel suntem chemați ca, printr-o retină duhovnicească, să devenim părtași slavei dumnezeiești, pentru ca, în felul acesta, întreg trupul nostru să devină lumină – așa cum mărturisește Sfântul Grigorie Palama.
Cât de frumoși sunt oamenii de lumină! Cât de frumos este un om care are o gândire de lumină, un om care făptuiește în chip luminos, un om care relaționează în lumină, un om care caută întotdeauna să împărtășească lumina de care s-a făcut părtaș.
Biserica a rânduit ca cei doi apostoli să fie prăznuiți împreună, pentru că ei înșiși, prin darul lui Dumnezeu, au devenit părtași luminii dumnezeiești, în numele căreia au propovăduit. (IPS Ignatie)

29-Jun