Pentru a putea descoperi originea hramului parohiei noastre trebuie să ne întoarcem în anul 1991. În ziua de 13 septembrie a aceluiaşi an sosesc în Dublin doisprezece români ca suporteri ai unei echipe de fotbal. . În dimineaţa zilei de 14 septembrie 1991, ziua „Înălţării Sfintei Cruci”, Părintele Irineu a avut o surpriză de proporţii văzând cum de sub tufişurile ce se aflau în curtea bisericii ies douăsprezece persoane care i se adresează în graiul pe care nu-l mai vorbise de peste nouă ani de zile. Astfel, la Sfânta Liturghie, s-a rostit pentru prima dată rugăciunea „Tatăl Nostru” în limba română. Este începutul participării româneşti în cadrul Bisericii multi-etnice , început de care se va lega alegerea hramului primei parohii româneşti din Irlanda.

Luând cunoştinţă de dorința credincioșilor de a se afla sub jurisdicția Patriarhiei Române, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Iosif a acceptat cu bucurie să primească sub arhiereasca Sa oblăduire această parohie şi pe credincioşii ei. Decretul Mitropolitan numărul 123 din 1 octombrie 2000 consfinţeşte înfiinţarea parohiei „Înălţarea Sfintei Cruci” în Dublin, Irlanda. Ca urmare a acestui fapt la 28 octombrie 2000 soseşte în Irlanda părintele Călin Popovici din Cluj-Napoca, instalat preot paroh al românilor din Dublin.

Prima mare provocare este găsirea unui locaș de slujire. Astfel la data de 7 ianuarie 2001 (cu ajutorul preotului catolic iezuit Seamus Ward ) are loc prima Sfântă Liturghie la capela Colegiului Belvedere, realizându-se desprinderea comunităţii româneşti din cadrul bisericii multi-etnice din Arbour Hill. În jurul părintelui se formează foarte rapid o comunitate numeroasă şi datorită dragostei în slujire a acestuia, persoanele care l-au cunoscut îl păstrează şi astăzi în inimile lor.

Apariţia unor probleme personale îl determină pe părintele Călin Popovici să-i ceară Înaltpresfinţitului Părinte Iosif să trimită un preot care să-l înlocuiască. Părintele Călin Florea soseşte în Dublin la data de 14 ianuarie 2004, slujind împreună cu părintele Călin Popovici până la plecarea acestuia care a avut loc în 2 martie 2004.

În data de 15 februarie 2004 părintele diacon Godfrey O’Donnell este hirotonit preot de către Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Iosif, acest eveniment fiind cea mai meritată răsplată pentru slujirea pe care părintele a avut-o în cadrul comunităţii româneşti. În 21 martie se anunţă formarea şcolii de duminică pentru copiii din cadrul parohiei, care începe să funcţioneze începând cu următoarea duminică.

De luna mai este legată începerea editării foii săptămânale a parohiei intitulată „Foaia catehetică”. Prima întâlnire a tinerilor din parohie are loc în data de 23 iunie, luând fiinţă Liga Tinerilor care se va întruni de două ori pe lună. Biblioteca Parohială începe să funcţioneze în luna noiembrie numărând astăzi peste 1500 de volume. Numărul tot mai mare de credincioşi face ca în acest an să înceapă căutarea unei locaţii mai mari şi lansarea paginii de internet a parohiei.

Din punct de vedere administrativ notăm alegerea unui nou Consiliu Parohial format din următorii membrii: preot Călin Florea, preot Godfrey O’Donnell, diacon Viorel Hujdui, Romeo Gămulescu, Sorin Ghiniţă, Lazăr Ometiţă, Gelu Bârsan, Florin Matei, Costică Avasilichioaie, Petru Stelian Hurjui, Marian Barbu, Alexie Ursache, Gheorghe Manea, Adrian Buş şi Luigi Sinevici.

Începutul anului 2005 este marcat de vizita pastorală a Preasfințitului Vasile și de încetarea colaborării cu Colegiul Belvedere începând astfel o perioadă de instabilitate din punct de vedere al locaţiei de slujire. Cu ajutorul părintelui Michael Thomson se slujeşte în capelele bisericilor St. Paul’s şi St. Michael Xavier până la data de 5 iunie când are loc prima Sfântă Liturghie în Christ Church din Lesson Park, locaţie folosită şi în prezent. Primul iconostas este donat de către Vasile Matase şi la sfinţirea acestuia este invitat şi Părintele Seamus Ward ca o recunoaştere a ajutorului moral şi material pe care acesta l-a oferit parohiei de-a lungul anilor. În paralel se comandă la Putna un iconostas, icoanele acestuia fiind donate de Petrică Stelian Hurjui. Noua locaţie primeşte în luna august, ca donaţie din partea lui Eugen Miron, icoana Maicii Domnului. Cu ocazia vizitei pastorale a Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Iosif, începută la data de 10 octombrie, se sfinţeşte iconostasul.

Creşterea activităţii misionare a fost înlesnită, pe lângă ajutorul dat de Părintele Godfrey O’Donnell, de numirea Părintelui Constantin Uncu din Republica Moldova ca preot în cadrul parohiei.

Înaltpresfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Iosif și Preasfințitul Marc Nemțeanul slujesc în 2006 la Dublin, iar Adunarea Generală a Parohiei are loc la sfârşitul lunii mai pentru ca în luna iunie să fie ales un nou Consiliu Parohial format din următorii membrii: părintele Călin Florea, părintele Godfrey O’Donnell, părintele Constantin Uncu, Romeo Gămulescu, Sorin Ghiniţă, Radu Pop, Lazăr Ometiţă, Gelu Bârsan, Florin Matei, Costică Avasilichioaie, Grigore Turcan, Petru Stelian Hurjui, Marian Barbu, Alexie Ursache, Vasile Dobâlă, Gheorghe Manea, Adrian Buş şi Luigi Sinevici.

O altă vizită pastorală a unui Ierarh a avut loc în perioada 16-23 august 2007 când Preasfinţitul Episcop Vicar Paisie de la Timişoara a slujit în „insula verde”.

Icoanele iconostasului sunt aduse la Dublin de către Arhimandritul Melchisedec de la Putna însoţit fiind de patru călugări ai aceleaşi mănăstiri credincioşii bucurându-se de prezenţa lor în perioada 20-30 aprilie 2007. În 20 mai are loc şedinţa de constituire a Comitetului de Femei care şi în prezent are o bogată activitate în cadrul parohiei.

Un alt arhiereu Preasfinţitul Episcop Vicar Sofian Braşoveanul a slujit Sfânta Liturghie Arhierească în data de 2 noiembrie cu ocazia vizitei pastorale desfăşurate în perioada 1-3 noiembrie 2008. În 21 iunie în acelaşi an a sosit în Irlanda părintele Nicolae Tănase care a ţinut mai multe conferinţe în Dublin, Kildare, Cork, Galway şi Belfast. În luna octombrie între 17 şi 23 doamna Cristea Todea Gross, vicepreşedinte al Federaţiei Provita din România, susţine mai multe conferinţe pe tema „Cum intervenim în planul lui Dumnezeu prin planing familial” în localităţile Dublin, Belfast, Sligo şi Galway. Între 6 şi 14 decembrie 2008 preotul Ioan Cojanu din Alba Iulia a prezentat o serie de conferinţe având un dialog cu tinerii din localităţile Dublin, Sligo, Galway, Ballymena, Limerick şi Cork.

Trăirea ortodoxă îi determină pe credincioşi să înceapă căutările pentru achiziţionarea unui loc în vederea construirii unei mănăstiri cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Iosif şi sub îndrumarea părintelui protopop Călin Florea în data de 9 aprilie 2009, dată la care se deschide şi un cont special pentru mănăstire.

Tinerii din Organizaţia Nepsis organizează Adunarea Generală în data de 27 noiembrie 2010 tot atunci având loc şi seminarul cu tema „ Operele lui Dostoievski o cale către descoperirea Ortodoxiei”.

Tabăra copiilor din Stradbally desfăşurată în perioada 3-10 iulie reprezintă realizarea majoră a anului 2011. Prezenţa unui număr mare de copii, 40 în total, demonstrează grija care s-a purtat şi se poartă în continuare pentru viitorul Bisericii Ortodoxe Române în Irlanda şi pentru educaţia necesară într-o lume din ce în ce mai decăzută atât din punct de vedere religios cât şi din punct de vedere moral. Maica Siluana Vlad a ajutat şi ea la buna desfăşurare a acestei tabere pe lângă părintele protopop Călin şi părinţi, toţi oferindu-şi toată dragostea lor acestor suflete încă nepătate de răutăţile acestei lumi în care trăim.

De binecuvântări arhiereşti se bucură credincioşii parohiei şi cu ocazia sărbătorilor de iarnă, binecuvântări oferite de Preasfinţitul părinte Ignatie Mureşanul. La Sfânta Liturghie Arhierească din ziua de Crăciun Preasfinţia Sa i-a colindat pe credincioşi, acest colind de la sfârşitul slujbelor devenind astăzi un obicei foarte drag tuturor.

Primele zile ale anului 2012 stabilesc un obiectiv major care va canaliza toate resursele umane şi materiale pentru îndeplinirea lui. Acest obiectiv reprezintă încununarea eforturilor făcute de la înfiinţarea parohiei „Înălţarea Sfintei Cruci” de către Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Iosif, ajutat de cei din cadrul Mitropoliei, de către preoţii slujitori şi de către credincioşi. Visul de a cumpăra un spaţiu care să fie al românilor, care să rămână moştenire generaţiilor viitoare, un spaţiu unde copiii şi nepoţii celor de azi să se roage în linişte, un spaţiu care să devină portdrapelul Bisericii Ortodoxe Române în Irlanda a început să devină realitate găsindu-se o proprietate unde mai stăteau câţiva călugări catolici şi care era de vânzare. Frumuseţea clădirii care avea o capelă, sală de mese şi bucătărie complet utilate, trei săli de conferinţe şi douăzeci şi cinci de dormitoare, spaţiul din jurul ei, zona accesibilă prin mijloacele de transport în comun îi determină pe cei din cadrul Consiliului Parohial să înceapă negocierile cu proprietarii mănăstirii. Odată stabilit preţul de vânzare s-a trecut la perfectarea actelor necesare contractului de vânzare-cumpărare, forma finală a acestui act fiind semnată în luna mai, iar preluarea clădirii s-a făcut pe 1 noiembrie. Centrul misionar devine reşedinţa Arhiereilor pe perioada slujirii lor în Irlanda, devine sediul Organizaţiei Nepsis, al şcolii parohiale şi inima Ortodoxiei Române în Irlanda.

Se cuvine un cuvânt de apreciere pentru toţi preoţii care au slujit sau care slujesc în această parohie care prin slujire şi misiune au reuşit să răspândească Ortodoxia în toată Irlanda, nu puţin fiind cei de alte naţionalităţi care s-au convertit la credinţa ortodoxă.