“Acest avva Antonie, cutând la adâncul judecaților lui Dumnezeu, a cerut zicând: Doamne, cum unii trăind puțin, mor, iar alții prea imbatrânesc? Si pentru ce unii sunt săraci, iar alții bogați? Și cum cei nedrepți se imbogățesc, iar cei drepți sunt săraci? Și a venit lui glas zicând: Antonie, ia aminte de tine, că acestea sunt judecăți ale lui Dumnezeu si nu-ți este de folos a le ști.”

28-Mar