| | 06-May - Romanian Orthodox Church in Ireland

Birui patima, alungi diavolul

A spus avva Pityríon, ucenicul avvei Antonie: cel care vrea să izgonească demoni, mai întâi să-şi robească patimile; că pe ce patimă o va birui cineva, aceleia îi şi izgoneşte demonul. Urmează mâniei, zice demonul. Dacă vei birui mânia, e izgonit şi demonul ei. Şi la fel cu fiecare patimă.

06-May