| | 04-May - Romanian Orthodox Church in Ireland

Cand il asculta Dumnezeu pe om

Avva Moise a zis: „De nu va avea omul în inima sa cum că este păcătos, Dumnezeu nu-l ascultă pe el. Și l-a întrebat un frate: Ce este aceasta, a avea în inimă că este păcătos? Și i-a zis lui bătrânul: Cel ce-și poartă păcatele sale nu le vede pe ale aproapelui său”.

04-May