A nu face binele este la fel de rau cu a face raul

“Aveţi un ban? Cumpăraţi cerul! Nu spun că cerul ar fi aşa de ieftin, dar Stăpânul este bun şi îndurat faţă de cei milostivi. N-aveţi bani? Dăruiţi un pahar cu apă, daţi o pâine şi veţi primi raiul. Daţi lucruri pieritoare şi veţi lua fericirea veşnică. Miluiţi pe cel sărac şi, chiar de veţi tăcea la judecată, o mie de guri vă vor lua apărarea. Milostenia se va ridica şi va mijloci pentru voi. Îndurarea faţă de oameni este răscumpararea sufletului“. (Sfantul Ioan Gură de Aur)

23-May