Betia spre toate pacatele cuteaza

Unui oarecare pustnic din Egipt, dracul i-a făgăduit că n-are să-l mai tulbure cu nici un fel de ispite dacă va face o singură dată un păcat din trei, la alegere: omor, curvie şi beţie. „Fă unul dintre acestea”, a grăit dracul, „omoară un om, sau curveşte, sau te îmbată o dată, şi după aceea vei trăi în pace: n-o să te mai ispitesc cu nici un fel de sminteli”. Şi s-a gândit pustnicul aşa: „Să omor un om mă înfricoşez, căci este mare rău şi pentru el mă ameninţă pedeapsa cu moartea şi după judecata lui Dumnezeu, şi după judecata omenească. Să fac curvie mă ruşinez, şi pe deasupra îmi pare rău să-mi spurc curăţia trupească, pe care am păzit-o până acum; scârbă îi este omului să se întineze, dacă n-a cunoscut mai înainte acea întinăciune. Mai bine merg să mă îmbăt, ca dracul să nu mă mai supere şi ca după aceea să trăiesc liniştit în pustie”. Şi a luat lucrul său de mână, a mers în cetate, l-a vândut, a intrat în cârciumă, şi a început să bea, şi s-a îmbătat; prin lucrarea Satanei a intrat în vorbă cu o femeie neruşinată, şi s-a înşelat, şi a păcătuit cu ea. Deodată a venit bărbatul femeii cu pricina şi, aflându-l pe pustnic în păcat cu dânsa, a început să-l bată – iar el l-a apucat la rândul său, l-a biruit şi l-a omorât. Şi a făcut pustnicul acela toate trei păcatele: şi curvia, şi uciderea, pornind de la beţie! Aşadar, vedeţi că beţia spre toate păcatele cutează şi lipseşte pe om de mântuire, pierzând fapta cea bună.

08-Jun