Nu iesi din rand

L-a întrebat un frate pe avva Motie:

– Dacă merg să locuiesc undeva, cum crezi că e bine să trăiesc acolo?

– Dacă locuieşti undeva, să nu vrei să ajungi vestit pentru ceva, de pildă „nu ies la adunare“ sau „nu mănânc de pomană“. Acestea aduc faimă găunoasă şi pe urmă dai şi de necazuri, că oamenii, unde aud de unele ca acestea, acolo şi aleargă.

– Atunci ce să fac?

– Oriunde te sălăşluieşti, urmează la fel ca toţi. Fă şi tu ce-i vezi pe evlavioşi că fac, în care ai încredere, şi vei avea linişte. Aceasta este smerenia, să fii întocmai ca şi ei. Iar oamenii văzând că nu ieşi din rând, te vor privi întocmai ca pe toţi, şi nu te va supăra nimeni.

17-Jun