Un creștin nu poate fi prost.
Omul este dragoste.
Iubirea este principiul vieţii.
Înainte de a-ţi da crucea pe care o duci, Dumnezeu a cântărit-o.
Singurătatea este încăperea unde Dumnezeu ne acordă audienţă.
Jertfa este iubire. Iubeşte pe păcătos, urăşte păcatele lui.
În viaţa fiecăruia dintre noi există un drum al Damascului.
Sfârşitul cheamă un nou început.
(Pr. Galeriu)

25-Jun